Consulting

Uudet teknologiat

Uusia teknologioita syntyy jatkuvasti ja nykyään yritysten elinehtona on uusien teknologioiden nopea haltuun ottaminen ja sisäistäminen.

Yritysjohtajilla on jo isot huolet teknologian nopeasta kehittymisestä ja se aiheuttaa paljon huolta yritysjohtajien mielissä. Uusiin teknologeihin on vaikea, ellei jopa mahdotonta valmistautua samaan tahtiin, kun niitä kehitetään. Teknologian kehitys toimii monelle yritykselle hyödyksi, mutta moni yritys myös kaatuu ja jää kilpailijoiden jalkoihin teknologian kehityksen myötä. Tätä ilmiötä kutsutaan tietämisen ja tekemisen väliseksi kuiluksi, kun yritysjohtaja tietää teknologian olemassaolosta ja sen hyödyistä, mutta ei kuitenkaan syystä tai toisesta pysty ottamaan kyseistä teknologiaa käyttöön yrityksessä. Tässä ei kuitenkaan ole kyse johtajien kyvykkyydestä vaan organisaation sisällä olevista voimista ja niiden puutteesta. Tämä on yleensä suurin syy, joka hankaloittaa uusien teknologioiden käyttöön ottoja. Yritysten pitää olla kokoajan valmiita muuttamaan toimintatapojaan ja päivittämään järjestelmiään, nimittäin se on tänä päivänä yksi kilpailun tärkeimmistä rooleista. Uusien teknologioiden tuoma hyöty on selkeä sekä taloudellisesti, että tehokkuudellisesti ja nämä ovat jokaisen tiedossa. Kuitenkin, usein uusien teknologioiden omaksuminen ja käyttöönotto on monissa tapauksissa jopa erittäin hidasta. Muutoshitauteen vaikuttaa osaksi myös legacy-järjestelmät, joiden pitkät taloudelliset ajat antavat joissakin tapauksissa vääristyneen kuvan todellisesta kilpailukyvystä ja sen kestävyydestä. Toiset taas uskovat myös väärin, että kyseinen teknologia toisi vain marginaalisen eron kilpailussa investoinnin suuruuteen nähden. Tämä tietenkin pitää paikkansa tietyissä tilanteissa. Usein kuitenkin luulo todetaan jälkeenpäin vääräksi, jolloin sen investoiminen tehdään paljon myöhemmin kilpailijoihin nähden. Tämä taas aloittaa jäljessä tulemisen putken, jolloin uutta teknologiaa on taas edellistä vaikeampi omaksua ja saattaa pahimmassa tapauksessa aiheuttaa yritykselle konkurssin. Uusien teknologioiden omaksuminen nopeaan aikatauluun on nykypäivänä yksi tärkeimmistä ominaisuuksista yritysmaailmassa ja auttaa yritystä kasvamaan ja pysymään kilpailijoitaan edellä. Tietenkin näihin aina vaikuttaa monet asiat, eikä mihinkään teknologiaan kannata uskoa sokeasti vaan aina ottaa selvää asioista. On tärkeää pysyä kärryllä uusien teknologioiden kehittämisestä ja olla jopa tietoinen ennen teknologian varsinaista julkaisua, jolloin käyttöönotto onnistuu huomattavasti helpommin. Tietenkin myös, jokaisen teknologian kanssa pitää miettiä mikä on oman yrityksesi tarkoitus ja millaista arvoa se pyrkii asiakkailleen antamaan. Jokaista uutta teknologiaa ei kannata suin päin lähteä investoimaan vaan se aina riippuu yrityksen tavoitteista, kuinka hyödylliseksi investointi tulee. Pitäen kuitenkin mielessä, että liian hidas toimiminen saattaa myös aiheuttaa kilpailuedun romahtamisen samalla tavalla kuin turhien investointien tekemisen. Kuitenkin kilpailuetua on tärkeä lähteä saavuttamaan keskittyen tärkeimpään ja Wierseman kilpailustrategioihin liittyvän arvon muodostusmallin mukaan yritykset, ovat yleensä pyrkineet saavuttamaan erityisen aseman yhdessä kolmesta tärkeimmästä ominaisuudesta, jotka ovat: tuotejohtajuus, jossa on kilpailuetu parhailla tuoteominaisuuksilla, operatiivinen ominaisuus, jossa yrityksellä on kilpailijoita alemmat kustannukset ja asiakaskokemus, jossa tarkoitetaan muita yrityksiä parempaa asiakaskokemusta eli toisin sanoen asiakaspalvelua. On kuitenkin hyvinkin mahdollista saavuttaa samanaikaisesti moni ominaisuus, mutta se vaatii vielä enemmän panostusta.

Teknologian eettisyys

Yhtenä puhutuimmista teknologian uudistuksista on varmasti jatkuvasti kehittyvä keinoäly. Tämä kuitenkin saattaa jossakin tapauksissa aiheuttaa vaikeuksia, joten keinoälyyn kannattaa aina suhtautua varauksella ja huolehtia myös sen eettisestä toteutumisesta. Isot muutokset teknologiassa laittavat yritykset myös miettimään uudestaan ihmisoikeuskysymyksiä ja lasten oikeuksien toteuttamista. Uudet keinoälyllä toimivat robotit saattavat helposti viedä ihmisten työpaikkoja. Tämä onkin aiheuttanut vaikeuksia esimerkiksi hyväntekeväisyys yhdistyksien toiminnassa. Köyhissä maissa olevat tehtaat, jotka korvaavat työntekijöitään roboteilla ovat nykypäivänä isosti myös köyhyyden syynä. Tällöin työpaikkojen menettäminen aiheuttaa suurta köyhyyttä, jota vastaan hyväntekeväisyysjärjestöt yrittävät kilpailla.

Teknologian eettisyys

Mikä on johdon konsultti?

tammikuu 16, 2019

Lumoava teknologian maailma

toukokuu 23, 2019