Consulting

Sosiaalinen media markkinoinnin työkaluna

Sosiaalinen media kasvaa jatkuvasti olennaisemmaksi osaksi yrityksen markkinointia. Vuonna 2017 71% internetin käyttäjistä käyttivät myös sosiaalisen media palveluita. On veikattu, että vuoteen 2019 mennessä sosiaalisen median käyttäjiä olisi peräti 2.46 miljardia. Tästä syystä myös yritysten on hyödynnettävä sosiaalista mediaa menestyksen työkaluna. Mikään muu kanava ei kykene tavoittamaan näin montaa henkilöä globaalisti. Sosiaalinen media on myös ainoa markkinoinnin strategia, joka pystyy tuottamaan tasaista myyntiä jo heti ensimmäisestä käyttöönottopäivästä. Markkinoinnin työkalut eivät sosiaalisessa mediassa rajoitu pelkästään mainoksiin, toki kohdistettu mainonta tuottaa eniten tuloksia. Kun ihminen käyttää nettiä sekä sosiaalista mediaa, heille pystytään tarjoamaan kohdennettua mainontaa eli hänelle näkyy mainoksia hänen käyttönsä perusteella. Vaikka tästä on kiistelty ja monen mielestä tuntuu oudolta, että kanavat ’lukevat’ mitä hän tekee tai mitä hän esimerkiksi hakee hakukonepalveluissa, empiiriset tutkimustulokset osoittavat, että yrityksille sekä käyttäjälle on hyödyllistä näyttää häntä oikeasti kiinnostavia mainoksia. Tämä käytäntö johtaa yhä useammin todelliseen ostotapahtumaan. Yritykselle sosiaalisen median hyödyntäminen tulee huomattavasti edullisemmaksi kuin lukuisat muut markkinointikanavat.

Konkreettiset edut

Kun vertaa sosiaalisen median tuomia markkinointimahdollisuuksia esimerkiksi sisältömarkkinointiin on helppo havaita monia etuja sosiaalisen median hyödyntämisessä. Sisältömarkkinointikin hyödyntää digitalisaation myötä esille tulleita uusia markkinointistrategioita ja -kanavia mutta siihen kuluu usein oma aikansa ennen kuin sisältö rupeaa tuottamaan huomattavaa hyötyä. Sijoitetun pääoman tuotto kasvaa ajan kanssa, kun sisältö alkaa pikkuhiljaa poikimaan piilolinkkejä ja kykenee hakukoneoptimointiin. Markkinointi, etenkin mainonta sosiaalisessa mediassa saattaa tuottaa suuresti ja tasaisesti jo aivan alusta alkaen. Vaihtoehtoisesti muut markkinointikanavat saattavat tuottaa hyvin mutta erittäin vaihtelevasti päivästä toiseen. Markkinointi, joka hyödyntää esimerkiksi julkisuuden henkilöitä tai muita esillä olevia, joiden odotetaan puoltavan ja näin ollen vaikuttavan yrityksen tuotteisiin tai palveluun tuottaa nopeita tuloksia pienellä vaivalla mutta vaatii suurta sijoitusta. Otetaan esimerkkinä kuuluisa urheilija, joka postaa sosiaaliseen mediaan ostaneen uudet Niken juoksukengät. Hän kehuu niitä ja suosittelee hänen fanejaan myös ostamaan niitä. Postauksessa saattaa jopa olla alennuslinkki tai jokin muu kannustin, kuten urheilijan nimikirjoitus. Tämä saattaa tuottaa suuren myyntirykäisyn mutta into on nopeasti eletty. Toiset markkinointikanavat vaativat osaamista ja erikoistumista, joka vuorostaan vie yritykseltä aikaa ja rahaa.

Nykyaikaiset verkkokaupat pystyvät välittömästi tuottamaan tasaisia tuloksia käyttämällä sosiaalisen median suosiota hyväkseen. Rahallisen tuoton lisäksi muun muassa uusien asiakkaiden hankkiminen näitä reittejä hyödyntäen on erinomaisen rahanarvoista. Suositukset, sähköpostimarkkinointi ja jo olemassa olevien asiakkaiden säilyttäminen tulevat sosiaalisessa mediassa mainostamisen luonnollisena kylkiäisenä perinteisen myynnin lisäksi. Keskeisimmät kanavat ovat:

  • Facebook, LinkedIn, Google+ – olennaisin hyöty tulee sosiaalisesta verkostoitumisesta ja etenkin Facebookissa kohdennetuista mainoksista.
  • Twitter, Tumblr – näitä sanotaan mikrobloggauksen kanaviksi eli niitä pystyy hyödyntämään blogin tavoin pienemmällä mittakaavalla.
  • Instagram, Snapchat, Pinterest – nämä sovellukset mahdollistavat kuvien jakamisen.
  • Youtube, Facebook Live, Periscope, Vimeo – nämä sovellukset mahdollistavat videoiden jakamisen.

Uusia sosiaalisen median kanavia julkaistaan lähes viikoittain. Kaikki eivät kuitenkaan nouse suureen suosioon. Hyödyntämällä yllä mainittuja kanavia, joilla on jo huomattava maine yritys välttää vallan sen vaiheen, missä heidän täytyy luoda polkuja mainoksensa ja asiakaskunnan välille. Vasta sitten kun yrityksellä on toimiva ja tuottoisa järjestelmä kannattaa harkita riskien ottamista kokeiluluontoisten kanavien muodossa. Seuraavat kanavat ovat osoittaneet mainostamisen heidän kanavaa käyttäen luovan tasaista tuottoa, ja muiden yritysten pääomasijoituksen tuottoa pystyy seuraamaan niissä avoimesti: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn ja Snapchat. Kanavat ovat lueteltuna alkaen todistetusti eniten tuottavasta.

Palvelujen ulkoistaminen

marraskuu 7, 2018

Mainostaminen

joulukuu 12, 2018