Consulting

Mitä konsultointi on?

Konsultointi on pk-yrityksille, eli pieni- ja keskikokoisille yrityksille suunnattu palvelu, jonka tarkoituksena on kehittää liiketoimintaa. Yrityksellä ei tarvitse olla omasta takaa muuta, kuin edellytykset kehitykselle. Konsultointipalvelun keskeinen tavoite on liiketoiminnan kasvu, uudistuminen, ja tehostaminen. Tähän sisältyy myös tuottavuus ja talous, markkinointi ja asiakkuuksien hoito, johtaminen ja henkilöstön kouluttaminen, sekä innovaatioiden kaupallistaminen. Näiden avulla palvelu tunnistaa eniten muutosta tarvitsevat kehityskohdat ja räätälöi sen mukaisesti yritykselle yksilöidyn kehittämissuunnitelman. Konsultointipalvelu voi myös avustaa tarvittavien toimenpiteiden implementoinnissa. Näin ollen, liiketoiminnallinen konsultoinen on neuvontapalvelu, jonka avulla yritykset voivat kehittää liiketoimintaansa.

Konsultilla on huomattava vastuu, sillä hänen tehtävänään on ehdottaa ja vahvistaa liikejohdonnallisia päätöksiä. Näin ollen, konsultti pystyy vaikuttamaan suuresti liiketoiminnan kulkuun. Tehdessä huonoja ehdotuksia tai ratkaisuja, pahimmillaan koko liiketoiminta voi kaatua tai yritys voi kokea taloudellista tappiota. Toivottavaa ja oletettavaa kuitenkin olisi, että konsultoinnin avulla yritys saa lisäarvoa ja toimintamalleja käyttöönsä, joiden avulla yritys voi jatkaa kehitystä tulevaisuudessakin. Muokkaamalla yrityksen rakenteellisia strategioita, konsultointipalvelu vaikuttaa asian ytimessä, jotta liiketoiminnan kehitystä ei tarvitsisi tulevaisuudessa kuin ylläpitää – kun rakenteelliset mallit eli niin sanotut palikat ovat paikoillaan, yrityksen ei tarvitse muuta tehdä, kuin pitää homma pystyssä. Tämä olisi ihanteellinen tilanne yritykselle.

Teknologian kehitys on perustana myös konsultointipalvelun tarpeelle. Vuosina 1980 – 1997 liikejohdon konsultoinnin kysyntä kasvoi jopa 20-kertaiseksi, kun heräsi tarve uusille strategioille ja toimintamalleille, jotka tukivat ja hyödynsivät tietotekniikan kasvua. Sama ilmiö näkyy nykypäivänä digitalisaation kehittyessä ja kasvaessa hurjaa tahtia. Konsultointipalvelut ovat taas erittäin korkeassa kysynnässä muun muassa asiakaskokemuksen noustessa esille, ja puhuttaessa tekoälyn hyödyntämisestä asiakaskokemuksen luomisessa. Tietotekniikan kehitys ja konsultointipalvelujen suosio kulkevat selvästi käsi kädessä.

Ei kuitenkaan voi kieltää, etteikö konsultointipalvelu olisi bisnes siinä, missä muutkin. Konsultit haluavat saada palkkansa, ihan oikeutetusti. Konsultoinnin sanotaan olevan yli kolmen miljardin bisnes, ja arvo kasvaa konsultointipalveluiden arvostuksen kasvun mukana. Tämä ei tosiaan ole mitään uutta – moni kaupallisen alan opiskelija on jo pidempään suunnitellut itselleen uraa konsultointiyrityksen parissa, tiedostaen niiden potentiaalin, myös ekonomisesti. Suomessa toimii tällä hetkellä suunnilleen 13 000 konsultoinnin ammattilaista. Konsultointialan liikevaihto on Suomessa ollut 3,2 miljardia euroa vuonna 2016. Alan ammattilaiset kuitenkin väittävät, että Suomessa ei, ainakaan vielä, osata arvostaa konsultoinnin tuomaa hyötyä, ja ulkomaalainen menestys on vielä suuremmissa luvuissa. Tutkimusten mukaan (esimerkiksi Stanford yliopiston ja Maailmanpankin tutkimus, 2013) tietyt konsultointipalvelut tuovat jopa 300 000 USD:n hyödyn vuosittain, kun konsultaatio maksaa 250 000 USD. Tuotanto tutkituissa yrityksissä kasvoi 5 prosentilla, ja yrityksen tekemät virheet laski puolella.

Kannattaa siis ulkoistaa rakenteellisen strategian kehittäminen. Se tuo taloudellisen hyödyn lisäksi yrityksen ajantasalle digiaikakaudessamme. Yrityksen suurin etu on pysyä nykyajassa mukana, jopa yhtä askelta kilpailijoitaan edellä. Ennakointi edistää menestystä, mutta myös riskejä pitää uskaltaa ottaa ollakseen edelläkävijä. Ideat ja palvelut myyvät parhaiten tuoreimmillaan, joten jos yritys roikkuu muiden saman alan yritysten hännillä ja panostavat ainoastaan tuttuun ja turvalliseen, muiden yritysten jo toimivaksi todettuihin ratkaisuihin, yritys ei koskaan voi menestyä täydellä potentiaalillaan. Kukaan ei kaikkea osaa, ja konsultointipalvelu osaa kysyä oikeat kysymykset tehdäkseen oikeita ratkaisuja – konsultti pohtii asioita, joita et välttämättä ole edes osannut vielä ajatella. Suuria konsultointipalveluita löytyy rajoitettu määrä Suomesta, joten valinta ei ole tehty liian vaikeaksi kovan kilpailun takia, ja luotettavuus on taattua suurissa yrityksissä. Vaihtoehtoisesti, pienet yritykset tarjoavat myös konsultointipalvelua. Näitä ei suositella niin sanotuille ensikertalaisille, jos ei ole yhtään kokemusta konsultointipalveluista ja kuinka valita omalle yritykselle sopiva konsultti. Näillä tiedoilla pääsee kuitenkin jo pitkälle tehdessään oikean valinnan ottaa konsultointipalvelu yrityksen käyttöön.