Mikä ‘holisti’?

Holismi on noussut keskeiseksi käsitteeksi samalla, kun maailma muuttuu kokoajan enemmän avoimesti hengelliseksi, ja väestöä kiinnostaa yhä enemmän filosofinen ajattelu ja asioiden kyseenalaistaminen. Holismi määritellään filosofisesti käsitykseksi, jossa jonkun osat ovat läheisesti yhteydessä ja selitettävissä vain viittaamalla kokonaisuuteen. Käsite tulee englanninkielisestä sanasta “whole”, kokonainen tai kokonaisuus. Myös lääketieteinen määritelmä koskee kokonaisuutta ja sitä, että systeemejä on tarkasteltava kokonaisuutena, eikä pelkkinä yksittäisinä osina. Holistinen lääketiede pyrkii hoitamaan niin mieltä että ruumista, ja väittää, että molemmat ovat läheisesti yhteydessä, eikä toinen osa voi olla terve ilman toisen osan hyvinvointia. Holistisessa ekologiassa taas pohditaan, kuinka ihmiset ovat osaa yhteiskuntaa, ja sitä, että ihmiset ja luonto elää yhtenä yhteisenä ekosysteemina. Siispä, vaikka ala vaihtuisi, ajatus pysyy suhteellisen samoilla linjoilla. Moni varmasti pystyy samaistumaan aatteeseen. Arkisissa tilanteissa voi ajatella holistiikkaa esimerkiksi perheen kannalta – ihmiset ovat toki yksilöitä, mutta perhe koostuu useammasta yksilöstä. Suomalainen perhe saattaa sisältää lapsia, lemmikkejä, ystäviä – kukin määrittelee perheen itse – mutta tätä kokonaisuutta voi tarkastella yhtenä kappaleena, koska yksilöt ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiinsa ja käyttäytyvät esimerkiksi perheen moraalien ja aatteiden perusteella. Suuremmalla skaalalla, sama pätee myös yhteiskuntaan, maapalloon, ja koko aurinkokuntaan. Ja samalla voidaan tarkastella asioita myös pienemmällä mittakaavalla – ihminen ei ole pelkästään nenä, suu, jalat, tai napa, vaan ihmistä tarkastellaan kokonaisuutena. Vaikka yhden yksittäisen osan menettää, tai se muuttuu, on ihminen silti ihminen kokonaisuudessaan, mutta muut osat työskentelevät yhdessä korvataakseen menetetyn osan. Ihminen on ruumiinosien kokonaisuus, jonka kaikki (tai lähes kaikki) osat tarvii olla toimintakunnossa ja yhteistyössä toisiinsa, jotta ihminen “toimii”.

Miten se markkinointiin ja viestintään liittyy?

Perustuen yllä olevaan käsitykseen, holistinen markkinointi on siis toimintamalli, jossa yhtiön tai yrityksen kaikki osat toimivat yhdessä osana suurempaa kokonaisuutta. Yritys, yhtiö, tai yhdistys pitää sisällään kaikki nämä yhdessä toimivat osat, jotka muodostavat niin sanotun ohjauspyörän, joka pyörittää koko bisnestä. Jokainen osa liittyy läheisesti toisiin osiin, ja jokaisella henkilöllä, osastolla, tai toimintamallilla on yhteinen tehtävä ja päämäärä. Yritys on siinä mielessä samanlainen, kuin ihminen; jos haluaa liikkua eteenpäin, on tehtävä saumatonta ja ajantasalla olevaa yhteistyötä – aivot lähettää viestin ja jalat tekevät liikkeen, muut ruumiinosat pitävät koko kroppaa käynnissä sillä välin kuin kädet tasapainottelevat ihmistä. Holistinen markkinointi käyttää samaa periaatetta koskien yrityksiä. Se tarkastelee asioita kokonaisuutena ja keskittyy esimerkiksi sulavaan viestintään eri osastojen ja porrastasojen välillä.

Keskeisimmät aatteet tässä ovat:

  • Yhteinen tavoite: Yrityksen kaikki osat pitäisi toimia kohti yhteistä päämäärää. Yleensä sanotaan, että tämän tavoitteen tulisi olla mahtava asiakaskokemus, mutta se voi toki vaihdella aloittain ja yritystyyppien välillä.
  • Linjauksessa olevat toiminnat: Kaiken toiminnan, prosessien, toimintamallien, ja työntekijöiden tulisi työskennellä linjauksessa. Tämä meinaa juuri sitä, että esimerkiksi kommunikointi ja kaikki siihen liittyvä toiminta edistää ja tukee yllä mainittua yhteistä päämäärää. Kaikella tulisi olla tarkoitus, ja tarkoituksen tulisi olla sen yhteisen tavoitteen edistäminen tai saavuttaminen.
  • Yksi, sama markkinointi kaikille: Holistinen markkinointi kiteytyy siihen, että markkinoidaan yllä mainittua yhteistä tavoitetta sekä brändiä ja tuotteita jokaiselle, oli tämä sitten työntekijä, jo olemassa oleva asiakas, tai potentiaalinen uusi asiakas. Kommunikoinnin on oltava tässäkin saumatonta, ja mielessä on pidettävä yrityksen linjaukset ja yhteiset aatteet ja sovitut vastuut.

Jos yrityksen tai yhtiön kaikki osat vetävät eri suuntiin, on täysin mahdotonta saavuttaa haluttu lopputulos. Selkeyttämällä linjauksia, yhteisiä tavotteita, ja niin sisäistä kuin ulkopuolista viestintää, yrityks kymmenkertaistaa mahdollisuutensa menestyä.

Miten se markkinointiin ja viestintään liittyy?

Uusimmat viestit

Parhaita teknologiainnovaatioita yrityksellesi

Olemme tulleet kauas niistä päivistä, kun yritystoiminnan avuksi riitti kirjoituskoneja ehkä päivän lehti, sekä hyvä bisnesidea ja valtavasti intoa. Jo pelkästään teknologia on mennyt niin hurjaa vauhtia eteenpäin viime vuosina, että hitaimmat eivät ehdi pysyä perässä. Tulevaisuudentutkijat ennustavatkin raporteissaan, että uudet teknologiat tulevat mullistamaan maailmaa ennennäkemättömästi – eikä vähiten yritysmaailmassa. Tekniikka onkin muuttanut liiketoimintaa, ja […]

Sosiaalinen media markkinoinnin työkaluna

Sosiaalinen media kasvaa jatkuvasti olennaisemmaksi osaksi yrityksen markkinointia. Vuonna 2017 71% internetin käyttäjistä käyttivät myös sosiaalisen media palveluita. On veikattu, että vuoteen 2019 mennessä sosiaalisen median käyttäjiä olisi peräti 2.46 miljardia. Tästä syystä myös yritysten on hyödynnettävä sosiaalista mediaa menestyksen työkaluna. Mikään muu kanava ei kykene tavoittamaan näin montaa henkilöä globaalisti. Sosiaalinen media on myös […]