Consulting

Kauppatieteet ja liiketalous

Kauppatieteiden ja liiketalouden opinnot tarjoavat laajan katsauksen ja ymmärryksen muun muassa liiketoiminnoista ja kaupallisista operaatioista. Riippuen siitä, mihin keskityt, opit erityisiä taitoja liittyen asiakkuuteen, markkinointiin ja myyntiin, taloudellisiin ratkaisuihin, strategiaan, liikepolitiikkaan, viestintään ja tietoliikenneteknologiaan. Jotkut erikoistuvat esimerkiksi hallintoon ja johtamiseen, toiset taas yrittämiseen tai pienyrityksiin.

Mitä hyötyä?

Kauppatieteellinen ja liiketaloudellinen opinpolku tasapainottelee teorian ja käytännönoppien välillä. Oppilaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä paikallisten sekä globaalien yritysten kanssa, joten oppilaat saavat ensikäden tietoa ja näkemystä organisaatioiden tekniikoista. Tämä myös mahdollistaa laadukkaita kesätyö- ja työssäoppimispaikkoja opintojen ohella.

Liikemaailmassa pystyy aktiivisesti seuraamaan esimerkkejä oikeasta elämästä, sillä liiketalous ja kaupallinen ala elää jatkuvasti. Näin ollen, oppilaiden ei tarvitse kyseenalaistaa oppejaan vaan todellisuutta pystyy seuraamaan myös opintojen ulkopuolella. Kun luokassa oppii tiedon, jonka näkee toteutuvan todellisuudessa, opinnot saavat validointia.

Kyseessä olevat opinnot ovat todella laajat, joten tulevaisuuden uravaihtoehtoja riittää. Näin ollen, moni kauppatieteiden tai liiketalouden opiskelija työllistyy omalta alaltaan, eikä myöhemmin vaihda alaansa. Vaihtoehtoja riittää, joihin opiskelija voi erikoistua. Samalla opinnot voi yhdistää muihin aloihin helposti, sillä lähes joka alalla toimii jonkin muotoista yritystoimintaa tai taloudellisia operaatioita.

Kaupallinen tai liiketaloudellinen koulutus on suuressa arvossa maailmalla. Maailmanlaajuinen arvo työmarkkinoilla kasvaa etenkin opiskellessa globaaleja ilmiöitä. Suuri osa tämän alan opinnoista tunnistavat tämän markkinaraon ja hyödyntävät sitä keskittymällä trendeihin globaalisti, eikä pelkästään tarkastelemalla suomensisäisiä ilmiöitä. Toki työskentelemällä kotimaassakin on suuresti hyötyä, mutta nykypäivänä, liikkuvuuden ollessa huipussaan, kannattaa aina opiskella mahdollisimman laajasti, jotta mahdollisimman moni ovi olisi avoinna tulevaisuudessa. Kun vaihtoehtoja riittää, omaan alaan tuskin kyllästyy!

Alan opinnot tarjoavat hurjan määrän niin sanottuja siirrettäviä taitoja, toisin sanoen sellaista tietoa ja taitoa, jota voi hyödyntää myös muualla – muilla aloilla sekä ihan päivittäisessä elämässä. Näin ollen, jos päädyt vaihtamaan alaa toiseen, opinnot eivät ole olleet turhaan. Kaikkien on hyvä tietää jotain siitä, miten yritykset pyörivät ja taloudellinen hyöty kerätään. Silloin on helpompi päättää mihin esimerkiksi sijoittaa omat euronsa, ja millaisia liikkeitä haluaa omalla ostamisella tukea. On helpompi ymmärtää, ettei asiakkaana voi vaatia jotain nyt ja heti, jos ymmärtää sen polun, miten tavara saadaan kaupan hyllylle ja paljonko se maksaa liikkeelle.

Missä niitä voi opiskella?

Suomessa voi opiskella ’kauppiksessa’, eli kauppakorkeakoulussa. Tämä on ammattikorkeakoulun tasoinen tutkinto. Kauppatieteen voi yhdistää liiketalouteen ammattikorkeakoulussa, jolloin saa kattavan ja laajan tietämyksen molemmista aloista. Myös kauppatieteiden kandidaatiksi, ja myöhemmin erikoistuneeksi maisteriksi, voi opiskella Suomessa. Kauppatieteellistä alaa pääse opiskelemaan muun muassa Aalto-yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, Oulun yliopistossa ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Esimerkiksi Aalto-yliopisto on nimenomaan liiketalouteen erikoistuva yliopisto, jossa pystyt opiskelemaan alaa aina tohtoritutkintoon asti.

Liiketaloutta opiskellaan lähinnä liiketalouden tradenomi -opintoina. Tutkinnon voi suorittaa ammattikorkeakoulussa. Tulevaisuutta ajatellen, tradenomiliitto on sanonut, että tradenomeja on todella paljon. Tästä johtuen moni suosii juuri tällä hetkellä kauppatieteiden yliopistotutkintoa, vaikka yliopistoon väitetään olevan hieman haastavampaa päästä hakijamäärän takia. Toisaalta, ammattikorkeakoulututkinnon omaava on hieman ’edullisempi’ palkata, kuin yliopistokoulutettu, joten tradenomit ovat kilpailukykyisiä tekijöitä kansainvälisillä markkinoilla. Tietämys ja taito on olemassa, mutta palkkataso on joissain tilanteissa alhaisempi, kuin yliopistokoulutetulla maisterilla. Monilla nuorilla, jotka ovat lähdössä alaa opiskelemaan onkin tämä valinta edessä – sitä kannattaa pohtia pitkään, kumpi vaihtoehto sopii itselleen parhaiten. Tärkeintä kuitenkin on oppiminen, valmistuminen ja työllistyminen, eikä kauppakorkeaa, kauppatieteiden yliopistotutkintoa ja liiketalouden tradenomia voi verrata keskenään näin yksinkertaisesti.

Palvelujen ulkoistaminen

marraskuu 7, 2018