Consulting

Finanssiteknologian markkinoiminen

Markkinoinnin historiassa digitaalisen aikakauden esiinnousua voidaan pitää merkittävänä virstanpylväänä alalla. Digitaalinen maailma ei ole ainoastaan tehnyt monista tehtävistä helppoja, vaan se on tuonut myös uusia alustoja ja innovatiivista teknologiaa, joka laajentaa markkinointialueen rajoja. Vielä noin kymmenen vuotta sitten mielikuvituksen ulkopuolella olleet palvelut ja ratkaisut ovat nykyään todellisuutta. Yksi tällainen teknologia on finanssiteknologia eli fintech.

Fintech on lyhenne sanoista ”Financial Technology” eli finanssiteknologia, joka on uusi teknologia sekä samalla toimiala, joka on nousemassa esiin uutena finanssipalveluiden ja -ratkaisujen toimittajamuotona. Toisin kuin perinteiset finanssimenetelmät, finanssiteknologian toimiala nojaa täysin teknologiaan toiminnassaan ja myös finanssiteknologia itsessään on digitaalisen teknologian tuote.

Suuri osa toimijoista alalla on start-up-yrityksiä

Finanssiteknologia hyödyntää älypuhelimia sijoittamiseen, pankkiasioihin, kaupankäyntiin pääomamarkkinoilla ja siinä on johdettu kryptovaluutta digitaalisen valuutan muodossa. Koska digitaalisuus on näyttää olevan ihmiskunnan tulevaisuus, näyttää finanssiteknologia olevan pankkitoiminnan tulevaisuus. Sen valtavan potentiaalin ymmärtäen perinteiset alan toimijat ja perinteiset finanssilaitokset ottavat finanssiteknologian avosylin vastaan. Kuitenkin suuri osa finanssiteknologia-alan toimijoista on itse asiassa start-up-yrityksiä, jotka haluavat kilpailla perinteisiä toimijoita vastaan ja hankkia kilpailukykyetua. Tämän saavuttamiseksi he ovat ymmärtäneet tarpeen markkinoida palveluitaan digitaalisen alustan koko saralla.

Digitaalinen markkinointi on muuttanut perusteeltaan tavat, joilla lähestymme yleisöämme. Takana ovat potentiaalisille asiakkaille soittelun ja outbound-markkinoinnin ajat. Maailmassa, jota ajavat digitaalinen data, hakukoneiden kehittyminen, laajemmat asiakasmieltymykset ja vähäisempi ratkaisujen toimittamisen aika, inbound-markkinointi toimii tehokkaimpana digitaalisen markkinoinnin strategiana uusille yrityksille ja varsinkin finanssiteknologian start-upeille. Inbound-markkinointi auttaa suuresti start-upeja, koska se keskittyy luottamuksen parantamiseen personoinnin kautta.

Inbound-markkinoinnilla on runsaasti etuja finanssiteknologian start-up-yrityksille. Ensinnäkin tapa on kustannustehokas. Keskimääräinen asiakaskontaktin hankkiminen on noin 60 % edullisempaa kuin outbound-markkinoinnissa ja viisi kuukautta inbound-strategian käyttöön ottamisen jälkeen keskimääräinen kustannus kontaktia kohti tippuu 80 %. Tämä tarkoittaa, että inbound-markkinoinnilla voi säästää paljon rahaa. Tämä on loistava etu finanssiteknologian start-upeille, koska ne voivat näin säädellä mainontakulujaan.

Laadukas ja informatiivinen sisältö auttaa myös asiakkaita tekemään tietoon perustuvia päätöksiä, mikä johtaa suurempaan luottamukseen brändiäsi kohtaan ja sitä kautta uskollisuuteen. Myös rahoittajat haluavat ymmärtää tuotteitasi ja palveluitasi ennen investoinnin tekemistä. Tässä mielessä inbound-markkinointistrategia kasvaa yrityksesi rinnalla. Tämä yhteys johtaa ja kasvattaa finanssiteknologian start-up-yrityksen mahdollisuuksia ja pitkäaikaisten asiakassuhteiden luomista.

Jatkuvaa muutosta

Jatkuvasti kehittyvässä digitaalisessa tilassa muutos on jatkuvasti läsnä. Digitaaliset trendit muuttuvat jatkuvasti, minkä vuoksi markkinointistrategiaa on kehitettävä ajan myötä, että pysytään mukana näiden trendien muutoksessa. Seuraavaksi käsitellään muutamia markkinointistrategioita, joita finanssiteknologian yrityksen tulee miettiä.

Harkitse ensisijaista mobiilikäyttöä. Yli 50 % verkon käyttäjistä on yhteydessä internetiin mobiililaitteella tietokoneen sijasta. Keskimäärin internetin käyttäjät kuluttavat noin viisi tuntia mobiilialustoilla joka päivä. Tämän lisäksi on arvioitu, että vuoteen 2020 mennessä yli kaksi miljardia ihmistä käyttää finanssiteknologian sovelluksia älypuhelimillaan. Kaikki nämä tilastot osoittavat, että on erittäin tärkeää, että finanssiteknologian yritykset harkitsevat ensisijaista mobiilikäyttöä tärkeänä osana markkinointistrategiaansa.

Sosiaalinen media on oleellinen väylä luoda asiakassuhteita ja olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa, koska he ovat tavoitettavissa sitä kautta vuorokauden ympäri joka päivä. Riippumatta markkinointiin käytettävästä alustasta minkä tahansa markkinointistrategian tehokkuuden määrittää kuitenkin yhä sisällön laadukkuus. Tämän vuoksi sinun kannattaa luoda laadukasta sisältöä, joka opettaa asiakkaita finanssialaan liittyvistä aiheista ja tarjoaa arvokkaita näkemyksiä ja työkaluja heidän taloudellisten olosuhteidensa hallinnointiin.

Pääosassa brändääminen

Keskity brändäämiseen. On hyvin tärkeää olla tarkka markkinointistrategian suhteen jo varhaisessa vaiheessa. Vain jos pystyt vakuuttamaan asiakkaat organisaatiosi merkityksestä, saat aikaan selkeän eron sinun ja kilpailijoidesi välille. Loppujen lopuksi asiakkaat haluavat investoida yrityksiin, jotka ovat ainutkertaisia muihin nähden. Tämän vuoksi brändääminen on avainasemassa tehokkaassa finanssiteknologian start-up-yritysten markkinoinnissa.

Muista on yhteydessä asiakkaisiisi 24/7. Tapahtui tämä sitten sosiaalisessa mediassa, sähköpostin välityksellä tai puhelimella soittamalla, yhteydenpito asiakkaisiin voi tuottaa uskomattomia tuloksia. Hiljattain tehdyn tutkimuksen mukaan seitsemän kymmenestä asiakkaasta haluaa mieluummin kuulla yrityksestä artikkeleiden kautta mainosten sijaan. Lisäksi sähköpostimarkkinoinnilla saadaan vielä hyviä tuloksia finanssiteknologian yritysten alalla, sillä asiakkaat avaavat 5 % todennäköisemmin personoidun sähköpostin finanssiteknologiayritykseltä.

Videomarkkinointi on hyvä markkinointistrategia finanssiteknologian markkinoimiseen. Videoilla on etulyöntiasema muihin medioihin verrattuna, koska ne pystyvät vetoamaan välittömästi jopa laiskimpiin yksilöihin yleisössäsi. Videot voivat olla samaan aikaan viihdyttäviä ja opettavaisia. Viimeisimmät trendit osoittavat, että yrityksen täytyy olla ensin mediayritys ja sen jälkeen finanssiteknologiayritys, että liiketoiminta sujuu hyvin.

Useat yritykset tuottavat kiinnostavaa sisältöä videomarkkinoinnin tueksi perinteisten mainosvideoiden lisäksi, ja heidän videonsa keräävätkin runsaasti näkyvyyttä eri verkkopalveluissa. Esimerkiksi pelisivusto PokerStarsin casinolla videoita YouTubessa on katsottu miljoonia kertoja, koska videoiden sisältö ja kuuluisat pelaajat kiinnostavat yleisöä. Armeijatavaraa netissä myyvä Varusteleka taas on tullut tunnetuksi videokampanjoinnistaan sosiaalisessa mediassa. Yrityksen Make Arnold Come -kampanja sai suurta huomiota kansainvälisissäkin tiedotusvälineissä.

Mikrovaikuttajilla on valtaa

Etsi apua mikrovaikuttajilta. Mikrovaikuttaja on henkilö, jolla voi olla alle kymmenen tuhatta seuraajaa sosiaalisessa mediassa. Mikrovaikuttajien ei tarvitse välttämättä olla kuuluisia tai omata runsaasti faneja, mutta heidän seuraajansa jakavat yleensä jotain siteitä, kuten ystäviä, sukulaisia, kollegoja jne. Mikrovaikuttajilla on runsaasti vaikutusvaltaa. Mikrovaikuttajat ovat suuri hyöty finanssiteknologian start-up-yrityksille, sen lisäksi, että heidän palkkaamisensa on edullisempaa, he ovat myös uskottavampia yleisölleen. Tämä on merkittävä tekijä luottamuksen rakentamisesta, kun kyseessä on rahan kanssa toimiminen.

Finanssiteknologian toimiala kasvaa jatkuvasti ja digitaalinen markkinointi on ainoa keino laajentaa sen asiakaskantaa. Markkinointi on kuitenkin hoidettava äärimmäisen huolellisesti ja käytössä on oltava oikeanlainen markkinointistrategia. Koska suurin osa asiakasyleisöstä on yhä epäluuloinen digitaaliseen tilaan rahan sijoittamisen suhteen, brändiä ja sen toimintoja on kampanjoitava runsaasti, että saadaan voitettua asiakkaiden luottamus ja uskollisuus. Tämän voi saavuttaa monilla eri keinoilla, kuten mikrovaikuttajien kautta, videomarkkinoinnilla, laadukkaalla sisällöllä ja muilla vastaavilla keinoilla.

Mitä konsultointi on?

maaliskuu 5, 2018