Consulting

Etätyöt

Etätyö tarkoittaa kirjaimellisesti työtä, jota tehdään etäältä. Se on työntekotapa, jossa työskentely tapahtuu jossain muualla, kuin varsinaisella työpaikalla. Usein tämä tarkoittaa, että työnantajalla on kuitenkin varsinaiset toimitilat tai esimerkiksi toimisto, ja etätyöläinen työskentelee kotoa, vapaa-ajan asunnoltaan tai liikkuviltaan esimerkiksi matkustellessa toisin kuin muut toimistossa työskentelevät. Näin ollen esimerkiksi rakennustyömaalla tai siivoushuoltajana toimiva henkilö ei työskentele etätyösuhteessa vaikka työmaa vaihtuu ja työtä ei tehdä päätoimistolla/-rakennuksessa. Pelkästään se, että työtoiminta tapahtuu muualla kuin työnantajan tiloissa ei automaattisesti tarkoita etätyötä. Ideana on siis se, että etätyö tuo joustavuutta ja vapautta työntekijälle sekä mahdollistaa muun muassa oman ajankäytön suunnittelun. Etätyön tulee edistää tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Lähes kaikissa töissä on tehtäviä, joita voisi suorittaa etätyönä muualla kuin varsinaisella työpaikallaan mutta jos näiden hoitaminen muualta kuin työpaikalta ei ole myös työnantajalle järkevä ratkaisu muun muassa rahalliselta kannalta on täysin järjetöntä siirtää tehtävät etätyönä tehtäviksi.

Etätöitä voi tehdä omilla tai työnantajan laitteilla. Yksi etätöiden edellytyksistä voi ollakin se, onko tekijällä olemassa omat laitteet. Hyvä esimerkki miksi työnantaja ei suostuisi mahdollistamaan etätyöt on jos työnantaja joutuisi investoimaan suuria summia erikoisiin laitteisiin, jotka mahdollistavat etätöiden teon. Tämmöinen tilanne voi olla työ, jossa tehdään äänitteitä. Jos tekijältä löytyy kotona tarvittavat laitteet, voi osan työstä suorittaa etätyönä (esimerkiksi joidenkin pätkien nauhoittaminen). Toisaalta, jos tekijältä puuttuu laitteet, on todennäköisesti edullisinta ja tehokkainta nauhoittaa tarvittavat nauhoitteet työnantajan tiloissa, jossa on valmiiksi tarvittavat koneet. Työpaikalla voi myös olla erilaisia häiriötekijöitä, jotka tekevät esimerkiksi raportin kirjoittamisesta mahdottoman. Saman raportin kirjoittamiseen menisi tunti kotona mutta työpaikalla on jatkuvasti joku koputtamassa huoneesi oveen, kysymässä apua tai puhelin soimassa. Tässä tapauksessa olisi niin tekijälle kuin työnantajalle tehokkainta lähettää työntekijä kotiin, jossa kirjoittaa raportin.

Työrauha onkin yksi suurimmista etätyön puoltajista. Tehtävät, jotka vaativat keskittymistä saa tehdä omassa rauhassa. Toki kotona saattaa olla lapsia, lemmikkejä tai muita häiriötekijöitä mutta etätyön positiivisia puolia on myös sen tuoma joustavuus. Työt voi tehdä juuri silloin, kun itselle sopii. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi illalla, kun lapset ovat jo nukkumassa voi itselleen tehdä rauhoitetun hetken ja käyttää tämän ajan töiden tekoon. Vaikka etätöissä on usein aikaraja, se miten työntekijä järjestää aikansa tämän aikarajan puitteissa on tekijän oma asia. Tästä syystä monet suosivat etätöitä, etenkin erikoisen rytmin omaavat tai esimerkiksi perheelliset. Myös työmatkoissa säästetty aika ja ekologisuus ovat painavia syitä etätöiden järjestämiseen.

Etätöiden suurin este on tiettävästi ihmisten omat ennakkoasenteet ja vanhanaikainen ajattelu ja toimiminen. Vielä nykypäivänäkin jopa johdossa saakka voidaan ajatella, että etätyö tarkoittaa palkan maksua tekijälle, josta ei ole minkään näköisiä takuita kuinka hän käyttää aikaansa. Esteenä on siis luottamuspula. Toisille ei yksinkertaisesti sovi oman ajankäytön suunnittelu ja työt jäävät viime hetkeen tai eivät toteudu. Ihminen saa ikään kuin liikaa vapautta eikä ole tarpeeksi organisointikykyinen tekemään etätöitä. Tietyt yksilöt kaipaavat ja nauttivat ohjauksesta ja valvonnasta. Etenkin aloilla, jossa vaatimuksena on ammattitutkinto voi havaita tämän esteenä, sillä useimmiten yliopistot keskittyvät näiden taitojen hiomiseen ja ammattikoulut panostavat konkreettiseen tekemiseen. Kuitenkin Suomea sanotaan edelläkävijäksi etätöiden suhteen aina globaaliselle tasolle saakka. Välimatkat ovat täällä pitkiä ja maamme on harvaan asuttu, kansalaisemme ovat korkeakoulukoulutettuja ja tietokoneiden ja -verkkojen käytettävyys on lähes kaikille vaihtoehto, joka vuorostaan puoltaa etätöiden tekoa tehokkaana vaihtoehtona. Eniten etätöitä tekevät asiantuntijatehtävissä työskentelevät sekä ylimmän johdon työntekijät.

Mainostaminen

joulukuu 12, 2018

Mikä on johdon konsultti?

tammikuu 16, 2019