Erilaisia tietokoneviruksia

Tietokoneet ja teknologia – mikä ihana asia, mutta samalla niin vaikea. Kuinka olemmekaan niin kiintyneitä muovinpalasiin, jotka yhdistävät meidät kaikkialle maailmaan sekunneissa. Nykyaikaa ei olisi ilman tietokoneita ja tietokoneita ei olisi ilman nykyaikaa. Kuten on oletettavaa, tietokoneiden suosio on tuonut mukanaan myös huonoja puolia. Tämä tapahtuu käytännössä joka kerta, kun jokin asia on ahkerassa käytössä […]

Parhaita teknologiainnovaatioita yrityksellesi

Olemme tulleet kauas niistä päivistä, kun yritystoiminnan avuksi riitti kirjoituskoneja ehkä päivän lehti, sekä hyvä bisnesidea ja valtavasti intoa. Jo pelkästään teknologia on mennyt niin hurjaa vauhtia eteenpäin viime vuosina, että hitaimmat eivät ehdi pysyä perässä. Tulevaisuudentutkijat ennustavatkin raporteissaan, että uudet teknologiat tulevat mullistamaan maailmaa ennennäkemättömästi – eikä vähiten yritysmaailmassa. Tekniikka onkin muuttanut liiketoimintaa, ja […]

Tekoäly

Tekoäly tarkoittaa lyhyesti selitettynä teknologiaa, joka mahdollistaa jonkin laitteen älyllisen päätöksenteon. Tekoäly voi oppia itse ns. koneoppimisena tai ihminen voi ohjelmoida sen. Se, miten älykkyys määritellään, on jo oma aiheensa. Tekoälyyn kuuluu kuitenkin kaikki jollain tavalla ihmisen toimintaa matkiva päätöksenteko ja tehtävien suorittaminen, jota tehdään algoritmien avulla. Tekoälyn voidaan ajatella olevan laitteen tai koneen kyky […]

Lumoava teknologian maailma

Teknologia sallii meidän tehdä jo asioita, joista emme olisi kymmenen vuotta sitten haaveilleetkaan, ja se astelee aina vain suuremmilla harppauksilla eteenpäin. Kiitos uraa uurtavan tutkimus- ja kehitystyön, olemme päässeet saavuttamaan todella suuria merkkipaaluja sekä onnistuneet helpottamaan normaalia, päivittäistä arkielämää.

Uudet teknologiat

Uusia teknologioita syntyy jatkuvasti ja nykyään yritysten elinehtona on uusien teknologioiden nopea haltuun ottaminen ja sisäistäminen.

Mikä on johdon konsultti?

Johdon konsultti tarkoittaa organisaation tai yrityksen ulkopuolista neuvovaa asiantuntijaa. Usein konsultit ovat erikoistuneet liikeyritysten tekniseen tai taloudelliseen kehittämiseen ja neuvomiseen. Konsultin on omattava laaja tietämys yrityskentästä, analyyttistä ymmärrystä, sekä uusien liiketoimien luonteiden ja ongelmien nopeaa omaksumista.

Etätyöt

Etätyö tarkoittaa kirjaimellisesti työtä, jota tehdään etäältä. Se on työntekotapa, jossa työskentely tapahtuu jossain muualla, kuin varsinaisella työpaikalla. Usein tämä tarkoittaa, että työnantajalla on kuitenkin varsinaiset toimitilat tai esimerkiksi toimisto, ja etätyöläinen työskentelee kotoa, vapaa-ajan asunnoltaan tai liikkuviltaan esimerkiksi matkustellessa toisin kuin muut toimistossa työskentelevät. Näin ollen esimerkiksi rakennustyömaalla tai siivoushuoltajana toimiva henkilö ei työskentele […]

Mainostaminen

Näin digitalisaation aikana mainostaminen muuttuu jatkuvasti ja uusia toimintastrategioita ja -kanavia esiintyy jatkuvasti. Niin mainostaminen kuin mainokset itse kehittyvät hurjalla vauhdilla. Hyvän mainoksen luominen saattaa tuntua haasteelliselta ja aikaa vievältä asialta. Onhan siinä monta eri vaihetta ja paljon mietittävää, jotta mainoksesta tulisi rahanarvoinen ja maksaisi takaisin siihen sijoitetun määrän. Huono mainos voi täysin pilata firman […]

Sosiaalinen media markkinoinnin työkaluna

Sosiaalinen media kasvaa jatkuvasti olennaisemmaksi osaksi yrityksen markkinointia. Vuonna 2017 71% internetin käyttäjistä käyttivät myös sosiaalisen media palveluita. On veikattu, että vuoteen 2019 mennessä sosiaalisen median käyttäjiä olisi peräti 2.46 miljardia. Tästä syystä myös yritysten on hyödynnettävä sosiaalista mediaa menestyksen työkaluna. Mikään muu kanava ei kykene tavoittamaan näin montaa henkilöä globaalisti. Sosiaalinen media on myös […]

Palvelujen ulkoistaminen

Termi ulkoistaminen usein liitetään vahvasti yritysmaailmaan. Ulkoistaminen kantaa konnotaatiota organisaatioiden ostamasta ulkopuolisesta palvelusta. Kun syystä tai toisesta halutaan, että joku muu kuin yritys itse hoitaisi tietyn toiminnan yritys ryhtyy alihankintaan, eli maksaa, että joku muu toteuttaa toiminnan heidän puolestaan. Tämä voi olla yrityksessä itsessään toteuttava toiminta kuten siivous, vartiointi tai suunnittelu, tai kolmannelle osapuolelle tarjottu […]